SveLogStationär "heavy duty" komprimator med tunnelsystem för upp till 40m³ container. För torrt brännbart avfall/well. Kan väljas som kajlastad eller marklastad. 
Komprimatorn är fullutrustad även som standard. Stor ikastöppning, netto 1100 X 1500mm.  Alla tillbehör skruvade, 3/4 full lampa, 40 tons presskraft. Alla trattar är bultade och kan därför enkelt ändras efter behov.  Lastas från valfri sida från mark. Hydraulpaket flyttbart höger, vänster eller fram.
2.5m styrskenor ingår som standard. 5,5 kW / 380 V 50 Hz /  16A trög säkring. 5,5 kW motor. Arbetscykel c:a 55 sekunder. (Som tillval finns 7.5 kW motor för större flöden) Längd komprimator är 2300mm.  CE-märkt och uppfyller EU-standarden för maskiner (EN 16486).

Tunnelsystem ger följande fördelar jämfört med traditionella komprimatorer:

 1. Inget underhåll behövs på pressplatta eller i pressutrymmet.
 2. Inga rester av avfall behöver rensas bort i cylinderutrymmet bakom pressplattan.
 3. Avfallet bryts sönder från tunnelbehållaren till komprimeringen i containern och ger avsevärt högre kapacitet både i hastighet och fyllnadsgrad.
 4. Inmatning i containern sker 1 meter upp vilket ger avsevärt högre fyllnadsgrad jämfört med traditionella komprimatorer.
 5. C:a 7 - 10 ton per tömning beroende på fraktion.
 6. Tack vare containerns automatiska stängningsluckor (se video nedan) som aktiveras vid containerbyte, elimineras den nedskräpning av kringblåsande avfall som uppstår med vanliga system. 


Tillval: 

 1. Fjärrstartpanel med nyckel 5 m kabel och multikontakt. 
 2. Tratt med fronthöjning för kaj utan lock.  
 3. "Skräddarsydd" tratt beroende på önskemål.
 4. Lock över inkast.
 5. Lås för lock.
 6. SMS funktion med 75% full signal. 
 7. Flytande tak på containern ger högre fyllnadsgrad.
 8. Hydraulisk låsning mellan komprimator och container.
 9. Automatstart minska antalet arbetscykler med cirka 60%.
 10. Fjärrsystem för driftsanalys.
 11. Integrerad kärlvändare.
 12. Många fler tillval finns och är intressanta beroende på användningsområde.

Se vår weboffert här>> Gäller till 2020-06-30

Vill du har anpassad offert maila till: SveLogTunnelKomprimator@svelog.se

SveLog Stationär "heavy duty" komprimator med tunnelsystem för upp till 40m³ container. Bilden visar anslutning med vägghuv för inkast inifrån byggnaden.

Telefon: 08 – 504 900 42